KURS INSTRUKTORA NW

KURS INSTRUKTORA NORDIC WALKING

Kurs zaawansowany na instruktora Nordic Walking

Tytuł instruktora Nordic Walking uprawnia do prowadzenia spacerów i zajęć ruchowych Nordic Walking na wszystkich poziomach (zdrowotny, fitnes, sport) stacjonarnie oraz na wycieczkach jedno- i kilkudniowych, jak i dłuższych wyjazdach turystycznych.

Absolwent kursu może być zatrudniany jako instruktor Nordic Walking w placówkach promujących aktywny wypoczynek.

Szkolenie pozwoli opanować podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu Nordic Walking (historia NW, dobór sprzętu, wskazania i przeciwwskazania do uprawiania Nordic Walking) i zaznajomi uczestników z prawidłową techniką marszu i ćwiczeniami uzupełniającymi trening. Pomoże również zaprogramować i poprowadzić zajęcia na poziomie zdrowotnym.

Szkolenie adresowane jest do absolwentów i studentów uczelni o profilach sportowych, turystycznych, medycznych, pedagogicznych, oraz: osób posiadających już tytuł instruktora sportu bądź instruktora rekreacji; osób związanych zawodowo z turystyką lub rekreacją ruchową (w tym: pilotów wycieczek, przewodników, wychowawców kolonijnych). W szkoleniu może wziąć udział osoba posiadająca już tytuł Przewodnika Nordic Walking.


Program kursu:

1. Wprowadzenie do Nordic Walking (rys historyczny, dobór sprzętu, korzyści zdrowotne)
2. Podstawy treningu zdrowotnego
3. Poziomy uprawiania Nordic Walking, wskazania i przeciwwskazania treningowe na poszczególnych poziomach
4. Metodyka nauczania techniki marszu klasycznego, truchtu z kijkami w różnych terenach
5. Podział ćwiczeń uzupełniających trening na poziomie zdrowotnym, fitness i sport
6. Programy Nordic Walking dla różnych grup wiekowych
7. Programowanie zajęć tematycznych – „gibkość”, „siła”, „zdrowy kręgosłup” itp.
8. Prowadzenie zajęć Nordic Walking wg własnego scenariusza
9. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach


Szkolenie obejmuje:

5h zajęć teoretycznych i 15 h zajęć praktycznych.
Zajęcia prowadzone przez instruktorów Nordic Walking, specjalistów kinezygerontoprofilaktyki z AWF Warszawa.
Ilość osób w grupach: 10 – 20 (max 10 na zajęciach praktycznych).


W szkoleniu może wziąć udział osoba, która nie miała dotąd styczności
z Nordic Walking!

Uczymy od podstaw!


NAJBLIŻSZE TERMINY KURSÓW:

WARSZAWA

 

LUTY/MARZEC

MARZEC

KWIECIEŃ

27.02.-1.03.2015

27-29.03.2015

WKRÓTCE

zajęcia realizowane w L.O. im. H.Kołłątaja, ul. Grójecka 93 oraz na terenie Pól Mokotowskich lub Lasku Bielańskiego

CENA:
390 PLN
350 PLN (dla STUDENTÓW)

Możemy zorganizować szkolenie w dowolnym miejscu w Polsce!

Skontaktuj się z nami!

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe.

Warunkiem otrzymania CERTYFIKATU INSTRUKTORA NORDIC WALKING jest ukończenie kursu oraz zaliczenie wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Certyfikat jest wydawany w języku polskim i angielskim.

Osoby zainteresowane naszymi kursami mogą ubiegać się o dofinansowania na nasze szkolenia z instytucji samorządowych w całej Polsce!
Sprawdź w swoim mieście!
Jesteśmy szkoleniowcem wpisanym do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00284/2006.